Bc. Jana Reinerová
Bludovská 32, 78701 Šumperk, zobrazit mapu
Pracovní doba: Po-Pá 7-16 hod. (pá 18.11. zavřeno)
Kompletní planografické práce pro projektanty
Telefon: 583 211 618
E-mail: planografie@planografie.cz

Kopírování/tisk A4-A3 - barevné

kopie na.. formát A4 formát A3
jednostranně oboustranně jednostranně oboustranně
barevná kopie 9,00 až 19,00 Kč 18,00 až 38,00 Kč 22,00 až 38,00 Kč 44,00 až 76,00 Kč
Kopie textu ČB 5,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 20,00 Kč
Volitelné:
Papír ColorCopy formátu A4 - 120g + 1,65 Kč
Papír ColorCopy formátu A4 - 160g + 2,75 Kč
Papír ColorCopy formátu A4 - 250g + 3,85 Kč
Papír ColorCopy formátu A3 - 120g + 3,85 Kč
Papír ColorCopy formátu A3 - 160g + 6,05 Kč
Foto-papír oboustranný A4 - 170g + 8,80 Kč
Práce na počkání nebo přednostně před ostatními zákázkami + 25 % k ceně

Příplatky

 • Kopírování z knih a vázaných předloh, faxy, nalepené listy, složenky, osobní doklady, technické průkazy, předlohy, kopírování na které nelze použít podavač: + 0,25 Kč za 1 stranu A4.
 • Zvětšování a zmenšování: + 50 % k ceně.
 • Otevření souboru obsahujícího jeden formát A4 nebo A3 k tisku o počtu 1 kopie: 3,- Kč
 • Skládání formátu A3: + 0,50 Kč
 • Pokrytí velké plochy tonerem - až 50 % k ceně.
 • Práce na počkání nebo přednostně před ostatními zakázkami: + 25 % k ceně.
 • Hodinová sazba jiných prací 360 Kč/hod (např. úprava dokumentu před tiskem).

Podporované datové formáty tiskových předloh

Tiskové předlohy nám můžete zasílat v ...

 1. Univerzálních formátech
  • PDF, OpenDocument, PostScript, EPS, ...
 2. Rastrových formátech (typicky fotografie)
  • JPEG, TIFF, PNG/GIF, ...
 3. Nebo ve formátech těchto aplikačních balíků

Předlohy k tisku nám můžete dodat na e-mail planografie@planografie.cz nebo osobně na optických discích (CD, DVD), samostatných USB Flash pamětech, externích discích či paměťových kartách.